Uren kloksysteem

Binnen een bedrijfsorganisatie van enige omvang is de handeling van aan-/afwezig melden van essentieel belang.
Voor Delwi Groenink Machinefabriek heb ik een applicatie mogen ontwikkelen om dit zo eenvoudig mogelijk te maken.
Van belang was de applicatie te laten communiceren met het ERP-systeem Ridder.

Eisen

Een aantal eisen waren van belang bij het ontwerpen van het kloksysteem. Ridder is een softwarepakket ontwikkeld met de nieuwste technieken zoals .NET, C# en Microsoft SQL.
Om de samenwerking met dit pakket zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen is het kloksysteem een WPF .NET 5.0 applicatie.

hoe werkt het

Iedere werknemer binnen het bedrijf heeft zijn eigen tag. Door middel van het scannen van deze tag wordt het identificeren van een persoon binnen het kloksysteem mogelijk.
Na het constateren van het corresponderende werknemersnummer en overige benodigde informatie verkregen vanuit de Ridder, zal de mogelijk bestaan te klokken binnen het systeem.
Indien er sprake is van een nieuwe werknemer, bestaat de mogelijk je aan te melden binnen het kloksysteem.
Voor een geregistreerde gebruiker is het mogelijk je aan-/afwezig te melden, zowel als overige handelingen qua aan-/afwezigheid.
Binnen de applicatie wordt verbinding gemaakt met de database achter het Ridder programma. Nieuwe klokboekingen voor de huidige werknemer worden weggeschreven naar de database.

De applicatie is zodanig ontworpen zowel functioneel als gebruikersvriendelijk te zijn. Van belang was het zo eenvoudig mogelijk maken van het uitvoeren van een klokboeking.
Enige stappen binnen de applicatie zowel als benodigde informatie voor de gebruiker worden allen getoond binnen de UI.

Het kloksysteem is een groot succes waar reeds nog aan gewerkt wordt naarmate de wensen van Delwi veranderen en/of uitbreiden.

Interesse?

Neem dan contact op!